Pravidla

Bloger má právo svobodně vyjadřovat své názory. Nesmí však při tom neoprávněně zasahovat do práv třetích osob, např. poškozovat jejich dobré jméno nebo zasahovat do jejich soukromí.

Bloger nesmí zveřejňovat informace nepravdivé, polopravdivé, neúplné nebo takové, jejichž pravdivost si nemohl dostatečně ověřit, zvláště pokud by mohly poškodit jiné osoby nebo skupiny osob, vyvolávat nebo eskalovat nenávistné nálady vůči jednotlivcům nebo skupinám osob.

Na platformě je zakázáno používat vulgární výrazy (Jebat Opavu i Baník pičo je však v pořádku, nejedná se totiž o vulgární výrazy, ale o terminus technicus).

Bloger není oprávněn používat platfomu jako prostor pro komerční reklamu.

Za obsah, gramatickou správnost i úpravu jednotlivých článků zodpovídá vždy jejich autor.

Tématem článků musí být fotbal a Baník, případně témata, která se těchto dvou hlavních témat týkají.

Po registraci je každému uživateli udělen status Nováček, což v praxi znamená, že jeho články musí být před publikací nejdříve schváleny administrátorem. Po uveřejnění prvních tří článků dojde k vyhodnocení přínosu autora pro blog a jeho status může být změněn na Bloger, se kterým je oprávněn články zveřejňovat i bez autorizace administrátorem.